La FAJEEC demana la derogació de les taxes judicials estatals i catalanes.

La Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya fa aquesta reivindicació coincidint amb el tercer aniversari de l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

La FAJEEC demana la derogació tant de les taxes per l’exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós administratiu i social estatals, com de les taxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justicia catalanes, perquè suposen una flagrant vulneració del dret a la tutela judicial efectiva.

Aquest rebuig no prové només dels emprenedors i empresaris catalans sinó també del conjunt de la ciutadania.

La saturació dels Jutjats i Tribunals és una realitat innegable, però la solució no ha de passar per incrementar les despeses del procediment, que en moltes ocasions està suposant la impossiblitat d’accedir a la Justícia o fent-ho extremadament gravós.

El desorbitat afany recaptatori que persegueix la implantació de les taxes judicials és gairebé tan evident com l’objetiu de dissuadir d’acudir a la justícia.

Per aquests motius la FAJEEC demana la derogació immediata de les taxes judicials estatals i catalanes.