La FAJEEC demana la derogació de les taxes judicials.

La Federació de Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya vol mostrar la seva oposició a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i al Real Decret-llei 3/2013, de 22 de febrer, per la que es modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i el sistema d’assistència jurídica gratuita, perquè suposen una flagrant vulneració del dret a la tutela judicial efectiva dels ciutadans.

Aquest rebuig no prové només de l’empresariat català sinó també del conjunt de la ciutadania.

La saturació dels Jutjats i Tribunals és una realitat innegable, però la solució no ha de passar per carregar als ciutadans amb un increment de les despeses del procediment, que en moltes ocasions els està suposant la impossiblitat d’accedir a la Justícia per fer valer els seus drets o fent-ho extremadament gravós. 

El desorbitat afany recaptatori que persegueix la implantació de les taxes judicials és gairebé tan evident com l’objetiu de dissuadir al ciutadà d’accedir a la justícia. 

Per aquests motius la FAJEEC demana la derogació immediata de les taxes judicials estatals.